امام جمعه اهل سنت مینان سرباز: ایران هزاران قاسم سلیمانی دارد/ ما ابایی از یاری مظلومان عالم نداریم مولوی الله داد رسولی زاده گفت: حاج قاسم سلیمانی نعمتیست که خداوند به ما ارزانی داشته است.
۱