اعلام آمادگی پیشمرگه برای آتش‌بس نهایی سخنگوی نیروهای پیشمرگه منطقه کردستان برای اعلام آتش‌بس نهایی، اعلام آمادگی کرد.
۱