امام جمعه اهل سنت زهک: حشد الشعبی مدافع مظلومان عالم است/ آمریکایی ها مادر تروریسم بین المللند مولوی محمد درواخ گفت: آمریکایی ها به جای ایراد به حشد الشعبی به جنایات دوستان سعودی و اسرائیلی خود متعرض شوند.
۱