پرونده«پالم» مختومه شد/پنهان ماندن نام شرکتهای متخلف یک وکیل دادگستری از مختومه شدن پرونده موسوم به پالم پس از سه سال خبرداد.
۱