بامداد امروز؛ سومین محموله کمک‌های ایران برای مسلمانان میانمار تحویل شد سومین محموله کمک های بشردوستانه ایران برای مسلمانان آواره میانمار تحویل مقامات بنگلادشی شد.
۱