امام جماعت اهل سنت منطقه آزاد چابهار؛ بد عهدی آمریکایی ها نشات گرفته از خوی شیطانی آنهاست مولوی حافظ بلوچ سیف گفت: آمریکایی ها به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند و دائما جهان را به آشوب می کشند.
امام جماعت اهل سنت منطقه آزاد چابهار: تهدیدات امروز آمریکا بر علیه ملت بزرگ ایران لاف در غریبیست/ ما با عمل به منطق امام خمینی (ره) هیچگاه منزوی نخواهیم شد مولوی حافظ بلوچ سیف گفت: ما درس استقامت را از امام راحلمان خمینی کبیر گرفته ایم و اگر هزار بار کشته شویم دست از مبارزه با استکبار جهانی بر نمی داریم.
۱