امام جمعه موقت اهل سنت چابهار: رسمیت بخشیدن به پایتختی قدس برای اسرائیل نقض حقوق بشر است/ کشته شدن در راه قدس شهادت فی سبیل الله است مولوی عبد الواحد بزرگ زاده گفت: گروه های تکفیری در جمله خوارج بر شمرده می شوند، اعمالشان کافرانه و ظالمانه، و کشته شدگانشان شهید فی سبیل الله نمی باشند.
امام جمعه موقت اهل سنت چابهار: خیال آمریکایی ها باج گیری از ایران در قالب اصلاح برجام است/ اسارت تفنگداران آمریکایی ضربه شست فراموش نشدنی سپاه به آمریکایی هاست مولوی عبد الواحد بزرگ زاده: در صورت ماجراجوی آمریکایی ها درباره جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تجربه به ذلت کشیده شدن تفنگدارانشان را تکرار خواهد شد.
امام جمعه موقت اهل سنت چابهار؛ ترامپ سواد دیپلماتیک ندارد/ ایران پس از نقض برجام قدرتمند تر خواهد شد مولوی عبد الواحد بزرگ زاده گفت: ترامپ نمی تواند کشوری به عظمت جمهوری اسلامی را با تهدید و ارعاب مرعوب کند.
امام جمعه موقت اهل سنت چابهار: تجزیه و تحلیل غلط بزرگترین عامل تکفیر و گمراهیست مولوی عبد الواحد بزرگ زاده گفت: نتیجه فهم غلط از دین کشتار زنان و بچه های بی گناه در برخی کشورهای اسلامی است که نهایتا به بد نامی دین منجر می شود.
۱