روحانی کاراته کار: وحدت مسلمانان فرآیند نابودی اسرائیل را سرعت می بخشد/ وحدت های صوری مصداق ریا، مضر و مخرب است حجت الاسلام سعادت برین گفت: وحدت حقیقی مسلمانان سرعت اضمحلال طواغیت جهانی، خصوصا اسرائیل کودک کش را می افزاید.
استاد سبک شیتوریو شوکای یونیون کاراته؛ با تبعیت از رهبری دشمنان جبهه مقاومت را ناک اوت خواهیم کرد حجت الاسلام مصطفی سعادت برین گفت: اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت، اوج بغض و غیظ دشمن از اقتدار اسلام محمدیست.
استاد سبک شیتوریو شوکای یونیون کاراته؛ سبک زندگی ابراهیمی دکترین الهی بندگیست/ حضرت ابراهیم شخصیتی مقبول در بین تمام ادیان الهی است حجت الاسلام سعادت برین گفت: اطاعت پذیری از خداوند و سلطه ناپذیری از شیطان دو خصیصه ابراهمیمیست.
روحانی کاراته کارخاش؛ وحدت اسلامی و اهمیت به ورزش جوانان دو رویکرد مثبت مرحوم میری در خاش بود حجت الاسلام سعادت برین گفت: ایشان وحدت را شاخصه موفقیت و ارتقاء منطقه می دانستند و این مطلب را سر لوحه امور اجرائی خود در خاش قرار داده بودند.
۱