گفتگو با یک دکتر روانشناس: تحصیل و موقعیت اجتماعی عامل بالا رفتن سن ازدواج دختران یک دکتر روانشناس اظهار داشت: با توجه به شزایط جامعه ومشکلات اقتصادی وتحصیلات دانشگاهی با تجدید نظرهایی در سن مناسب ازدواج، این میزان را برای دختران بین ۲۲تا ۲۷و برای اقایان حدود ۲۷تا ۲۹ سال درنظر ...
۱