فعال فرهنگی اهل سنت: بی ادبی های ترامپ نسبت به جامعه اسلامی جواب در خور می گیرد/ تظاهرات جهانی بر علیه ترامپ ناشی از اظهارات ناشیانه دوران انخاباتی وی است مولوی یوسف گرگیچی گفت: طرح های اقتصادی ترامپ کپی شده از اقتصاد مقاومتی رهبری است که به علت عدم وجود تقوا و امداد الهی با شکست مواجه می شود.
فعال فرهنگی اهل سنت: برای پویایی جامعه اسلامی همه تابع رهبری کشور باشیم مولوی گرگیچی گفت: جامعه اسلامی پویا به مثل یک تیم فوتبال است، اگر به حرف کادر فنی خصوصا سرمربی تیم دقیق و به موقع عمل شود موفقیت کمترین حاصل آنست.
۱