به همت گروه جهادی عاشقان ثارالله انجام شد: احداث خانه برای محرومین استان/بازسازی مساجد توسط بسیجیان اهل سنت مسئول گروه جهادی عاشقان ثارالله گفت: در راستای رفع محرومیت و توسعه روزافزون جامعه، انجام کارهای جهادی باید به عنوان یک اولویت پیگیری و اجرا شود.
۱