امام جمعه اهل سنت نگور: حقوق شهروندی اقدام عملی می خواهد نه پیامک تبلیغاتی / ای کاش هزینه نجومی پیامک ها صرف محرومیت زدائی می شد مولوی عبد الرحمن عارفی گفت: پیشنهاد می کنم هزینه های اضافی را که صرف پیامک می شود در بازار ریخته شود تا حداقل قیمت بادمجان ارزان گردد.
۱