آیت الله مکارم شیرازی: سفر به عراق بدون ویزا حرام است یکی از مراجع تقلید شیعیان جهان بار دیگر در سخنان خود سفر بدون ویزا به عراق را حرام دانست و از مردم خواست قوانین و مقررات را رعایت کنند.
۱