امام جمعه اهل سنت چابهار: جبهه مردمی حامیان رهبری مانع اصلی براندازی نظام است مولوی ترنج زر گفت: با تحکیم وحدت اسلامی می توان جلوی خباثت های دشمن را گرفت.
زائراهل سنت اربعین؛ به قصد تحکیم وحدت اسلامی و تعظیم فرهنگ حسینی به کربلا رفتم فوج عظیم جمعیت زائرین اربعین حسینی خواری دشمنان و سربلندی دوستان امت اسلام را رقم می زند.
سخنرانی جنجالی ده نمکی در نشست دفتر تحکیم علیه آقازاده‌ها کارگردان سینما گفت: زمانی که اشرافی گری را در کشور ترویج می دهند الگوی مصرف و مدل سیاسی‌مان را تغییر می دهند، پول تعیین کننده رسانه ها در جامعه می شود و آقازاده ها از کنار پدرها در صفوف نماز جمعه جدا ...
۱