تولد بره ای عجیب با دو دهان در شهرستان هیرمند نور احمد صفرزایی دامدار هیرمندی که روز گذشته برای سرکشی از دام های خود مراجعه می کند با شگفتی عجیبی روبه رو می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی: دولت همه حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی حتی بیش از سرمایه‌گذاران ایرانی اعمال می‌کند وزیر امور اقتصاد و دارایی با برشمردن مشوق هایی که دولت برای جذب سرمایه گذاران خارجی در نظر گفته گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که سرمایه‌گذاران خارجی در شرایطی مطمئن از سرمایه‌گذاری در ایران ...
۱