مدرس حوزه های علمیه اهل سنت: تضعیف جمهوری اسلامی علت بهانه جویی های جدید آمریکاست مولوی عبدالغنی بارانی گفت: انرژی هسته ای حق مسلم ماست و به هیچ وجه از آن کوتاه نمی آییم.
مدرس حوزه های علمیه اهل سنت: مسئولین تمهیدات خود را متناسب با حال مستضعفین بسنجند مولوی بارانی گفت: مسئولین می بایست با در نظر گرفتن محرومیت و وضعیت مستضعفین منطقه تمهیدات لازم را برای مردم بسنجند.
مدرس حوزه های علمیه اهل سنت: خون شهداء مرزبان ضامن تحکیم وحدت استان است مولوی عبدالغنی بارانی گفت: جایگاه شهداء مرزبان، همچون جایگاه شهداء صدر اسلام است.
انرژی هسته ای از منظر علماء اهل سنت؛ دشمنان اسلام تحقق روایت نبوی را درخصوص ایرانیان به چشم دیدند/ مسئولین شجاعانه در مقابل حق خواران ملت ایران بایستند اظهار نظر علماء اهل سنت به مناسبت سالروز ملی هسته ای را در سنت نیوز بخوانید.
۱