الحشد الشعبی دو روستا را در غرب «موصل» آزاد کرد دو روستا در غرب موصل در ادامه پنجمین مرحله آزادسازی این شهر توسط الحشد الشعبی آزاد شد.
رزمنده روحانی عراقی نقش روحانیت در جبهه های جنگ با تکفیری ها / روایتی از شهادت یک پدر و پسر در ۴۰ روز رزمنده روحانی عراقی گفت: مجاهد وقتی به خانه بر می گردد احساس استراحت نمی کند و قرار ندارد و بهترین شبهای او در خاکریز جبهه و با یاد امام حسین(ع) است که ارزش آن را نمی توان با کل دنیا مقایسه کرد...
۱