امام جمعه اهل سنت فنوج: نگاه های شخصی و منفعت طلبانه به نفع منافع ملی ما نیست مولوی سید علی قریشی گفت: کسانی که مسئول هستند و یا می خواهند به وادی مسولیت های کلان قدم بگذارند بدانند که منفعت طلبی شخصی برای آنها حرام شرعیست.
امام جمعه اهل سنت فنوج: به جای اسراف در خرید شب عید به نیازمندان کمک کنیم مولوی سید علی قریشی گفت: اسراف از رذایل اخلاقیست که هر کس مرتکب آن شود به گناه و حرام مبتلا شده است.
امام جمعه اهل سنت فنوج: به جای اسراف در خرید شب عید به نیازمندان کمک کنیم مولوی سید علی قریشی گفت: اسراف از رذایل اخلاقیست که هر کس مرتکب آن شود به گناه و حرام مبتلا شده است.
امام جمعه اهل سنت فنوج: ایران بدون تبعیض از مظلومان حمایت می کند مولوی سید علی قریشی گفت:ایران به جهت حمایت از مظلومان عالم مورد نفرت و تحریم استکبار است.
امام جمعه اهل سنت فنوج: بر هم زدن امنیت علت اصلی توطئه های دشمنان است مولوی سید علی قریشی گفت: مرزبانان خط مقدم صیانت مرزی و تامین امنیت می باشند.
امام جمعه اهل سنت فنوج: بیکاری از مهمترین عوامل اعتیاد جوانان است مولوی سید علی قریشی گفت: در دسترس بودن مواد مخدر به علاوه بیکاری دو عامل اصلی برای جذب جوانان به طرف مواد مخدر می باشند.
امام جمعه اهل سنت فنوج: در صورت نقض برجام اقدام متقابل حق ماست مولوی سید علی قریشی گفت: مفاد مندرج در برجام حق ماست که در دستان دشمنان ما قرار گرفته است و می بایست استیفا گردد.
امام جمعه اهل سنت فنوج: تفاوتی بین داعش و اسرائیل نمی بینم/ اسلام داعشی همان اسلام آمریکایست مولوی سید علی قریشی گفت: ارتش و مردم عراق باید همدل و همگام شوند تا موصل را از دست این جماعت تکفیری باز پس ستانند.
امام جمعه اهل سنت فنوج: رسیدگی به مشکلات سیستان از اوجب واجبات برای منطقه است مولوی سید علی قریشی گفت: مسئولین دیپلماتیک برای گرفتن حق آبه و مدیران محیط زیست برای احیاء طبیعت اقدامی کار گشا برای نجات مردم شمال سیستان انجام دهند.
امام جمعه اهل سنت فنوج؛ رژیم آل خلیفه استقلال سیاسی ندارد و تابع دستورات دیگران است رژیمی که حاکمیت خود را مدیون دیگران است و خود توان پاسخگویی به مردم خود را ندارد چگونه می تواند ادعا کند که تابعیت افراد و اشخاص را سلب یا اعطاء نماید.