حرامی هایی که مجوز دارند؛ از ویترین های مزین به لباسهای جلف تا ابرو های برداشته شده/ مسئولین فرهنگی چه می کنند؟ امروزه فرهنگ غرب در میان ایران اسلام محور، محور فساد و تباهی شده است.
افتضاح نظارتی؛ عادی سازی اصلاح با نخ و ابرو برداشتن درشهر زاهدان+عکس بی تدبیری نظارتی و سهل انگاری مدیریتی مسئولین فرهنگی و نظارتی استان نسبت به چنین فاجعه و آسیب فرهنگی در سطح شهرستان زاهدان ،پاسخگویی و حتی توبیخ دست اندر کاران نظارتی و فرهنگی استان را می‌طلبد.
۱