امام جمعه اهل سنت زاهدان: خداوند انتقام خون به ناحق ریخته شده شیخ نمر را از قاتلانش می ستاند مولوی اسفند فر: عربستان می توانست نقش کلیدی درجهان اسلام ایفا کند اما با اقدامات نسنجیده جایگاه خود را ضایع و تباه کرد.
امام جمعه اهل سنت مسجد توحیدی زاهدان: دستگاه های امنیتی و دیپلماتیک اجازه حضور عناصر مشکوک به کشور را ندهند/ دستگاه های اطلاعاتی استکبار به دنبال تزریق اطلاعات به داعش بر علیه ایران می باشند مولوی محمد اسفند فر گفت: سرویس های جاسوسی دشمن در قالب های مختلف وارد کشور می شوند و منابع اطلاعاتی خود را بر علیه جمهوری اسلامی ایران بروز رسانی می نمایند.
مولوی اسفند فر: برای باز ماندگان حادثه منا صبر و برای گذشتگان مغفرت درخواست دارم میبینیم که اروپای ها کار میکنند و زحمت میکشند اما سعودی ها نشسته اند و میخورند.
۱