مطالبات علماء اهل سنت از رئیس دولت دوازدهم: تحقق فرامین رهبری سرلوحه برنامه های اجرائی کشور باشد/صلابت و اقتدار در مقابل دشمن اولویت سیاست خارجه کشورشود مطالبه علماء اهل سنت از رئیس جمهور منتخب ریشه کنی فقرتوام با عزتمندی در سیاست خارجه در سایه سار منویات رهبری است.
سخن نگاشت؛ از اشتباه در تاسیس تروریسم داعشی تا تشر های توخالی غرب به ایران در بیان رهبری مجموعه سخن نگاشت های بیانات رهبری انقلاب در خصوص رفتارهای متناقض اروپا و آمریکا در برخورد با تروریسم را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
سخن نگاشت؛ بزرگترین عبادت از منظر رهبری چیست؟ مجموعه سخن نگاشت های رهبری انقلاب در خصوص"بزرگترین عبادت و مامی توانیم" را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
سخن نگاشت؛ ریاکاری اروپایی ها از منظر رهبری در چیست؟ مجموعه سخن نگاشت های رهبری معظم پیرامون ریاکاری اروپایی ها را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
سخن نگاشت؛ معیشت،اقتصاد و حضور مردمی از منظر رهبری مجموعه سخن نگاشت های رهبری در خصوص "معیشت،اقتصاد و حضور مردمی "را در سنت نیوزمشاهده نمایید.
روز آشتی با طبیعت؛ حراست ازطبیعت در سیزدهم فروردین نشانه شعور اجتماعی افرادست سیزدهم فروردین هرسال روزیست که باید در کنار بهره مندی از طبیعت زیبا و آب و هوای نیکو، بکوشیم آن را به زباله دانی همگانی تبدیل نسازیم .
سخن نگاشت/ معیشت مردم از منظر رهبری مجموعه سخن نگاشت های رهبری معظم انقلاب پیرامون"وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد مقاومتی" را در سنت نیوز مشاهده نمایید.
یادداشت؛ چرا نباید نخبگان قاطی سیاسی بازها بشوند؟ رهبر انقلاب: هر کسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق بدهد، از نظر عامه‌‌ی ملت ایران انسان منفوری است؛ هر که میخواهد باشد.
مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شهید بهشتی: منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی به نحو دقیق اجرا نشده است حجت الاسلام عبد الرضا پورذهبی گفت: اشتغال جوانان و تولید ملی به عنوان دو مصداق مهم اقتصاد مقاومتی مفسر اقدام و عمل می باشند.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان: شعار امسال رهبر انقلاب تعریف اقدام و عمل است/ باید زمینه اشتغال برای جوانان بیکار در سال ۹۶ فراهم شود امام جمعه زاهدان با اشاره به شعار سال ۹۶ گفت: منظور از اقدام، تولید داخلی و منظور از عمل، ایجاد اشتغال برای نیروهای جوان و بیکار جامعه است.